Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

Nanjing Yongjie Himiýa we Maşyn enjamlary Co., LTD2001-nji ýylda esaslandyrylan, gözleg we plastmassa pelletizasiýa maşynyny öndürmek we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşendir.Öndürijimiz, öz ýerimizde 20,000 inedördül metr meýdany eýeleýär we her aýda 20sets maşyn öndürýär.Zawod CE, ISO9001: 2008 şahadatnamasy.

HABARLAR

Ekiz nurbatly ekstruderleriň tehniki kynçylyklary nämeler?

Ekiz nurbatly ekstruder iki nurbadyň otnositel pozisiýalaryna görä özüne çekiji görnüşe we çekilmeýän görnüşe bölünýär.Tor görnüşi bölekleýin mesh görnüşine we mesh derejesine görä doly mesh görnüşine bölünýär.Ekiz nurbat ekstruderi iki görnüşe bölünýär: şol bir ugurda aýlanýan nurbat we nurbatyň aýlanýan ugruna görä ters aýlanýan nurbat.

Sjsl-75D biodegradamyzy synagdan geçirdik ...
Bizi 5B01 Ç-de görmäge mähirli garşylaýarys ...

Kazyýet